MENTOR SAI

Janfive_studio

Janfive_studio

ครูทราย เฟื่องลดา เวอดิยอง ดีไซน์เนอร์ เจ้าของแบรนด์ Janfive studio

เมื่อพูดถึงแบรนด์ Janfive studio ทุกคนต้องนึกถึงผ้าพิมสีน้ำ โทนสีฟ้าคราม โดยการออกแบบจะเล่าเรื่องราวถ่ายทอดอารมณ์ผ่านผลิตภัณฑ์ โดยนำเสนอผ่านความเป็นตัวตนของแบรนด์ ซึ่งจะทำให้มองเห็นความเป็นมาที่ลึกซึ้ง และสร้างคุณค่า ซึ่ง Mentor ทรายได้ออกแบบลายผ้าทั้งหมดด้วยตัวเองอีกด้วย

สไตล์และเอกลักษณ์

Mentor ทราย เป็นดีไซน์เนอร์ที่เชี่ยวชาญด้านสิ่งทอและการออกแบบลายผ้าด้วยเทคนิคสีน้ำ ด้วยความชอบในการสร้างสรรค์ลวดลายและวาดภาพระบายสี จึงมีแนวคิดในการสร้างแบรนด์ที่ตัวเองถนัด

ประสบการณ์ด้านการสอน

  • ประสบการณ์การทำงานด้านสิ่งทอ และเชี่ยวชาญทางด้านสีน้ำ มามากกว่า 7 ปี
  • ผู้สอนงาน workshop สีน้ำ
  • Janfive ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการของ designer room ของ DITP
  • แสดงงานทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ อาทิเช่น ฝรั่งเศส อินเดีย ฮ่องกง
  • ผู้เขียนสมุดภาพสำหรับลงสีน้ำ ภายใต้ concept “ La Mediterranee”
Shopping Cart