งานฝีมือเป็นหนทางหนึ่งในการดูแลสุขภาพจิต

บทบาทของงานฝีมือในการจัดการชีวิตและสุขภาพจิตที่ดีขึ้น

  • เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในตนเอง สามารถเป็นแนวทางในการจัดการชีวิตและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นได้
  • การสร้างสรรค์การออกแบบและการแก้ปัญหาจะมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันในการรักษาสุขภาพจิต
  • สร้างความรู้สึกในการจัดการชีวิตโดยการจัดสรรเวลาเงียบๆให้กับงาน และยังงานอดิเรกช่วยเพิ่มความรู้สึกเสริมพลัง
  • งานฝีมือมีส่วนช่วยให้ผู้หญิงช่วยสร้างบทบาทและอัตลักษณ์ในบริบทชีวิตของพวกเขาเป็นเครื่องมือในการแสดงออกเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองและรับรู้ถึงคุณค่าส่วนตัวและความเป็นตัวของตนเอง

เป็นทรัพยากรในการเพิ่มขีดความสามารถในตนเอง

กิจกรรมที่สามารถเป็นแนวทางในการจัดการชีวิตและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นได้

กิจกรรมที่สามารถเป็นแนวทางในการจัดการชีวิตและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นได้

การสร้างสรรค์การออกแบบและการแก้ปัญหาจะมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันในการรักษาสุขภาพจิต

สร้างความรู้สึกในการจัดการชีวิตโดยการจัดสรรเวลาเงียบๆให้กับงาน

สร้างความรู้สึกในการจัดการชีวิตโดยการจัดสรรเวลาเงียบๆให้กับงาน

งานอดิเรกช่วยเพิ่มความรู้สึกเสริมพลัง

งานฝีมือมีส่วนช่วยให้ผู้หญิงรู้สึกถึงความซื่อสัตย์ส่วนตัวและช่วยสร้างบทบาทและอัตลักษณ์ในบริบทชีวิตของพวกเขา

งานฝีมือมีส่วนช่วยให้ผู้หญิงรู้สึกถึงความซื่อสัตย์ส่วนตัวและช่วยสร้างบทบาทและอัตลักษณ์ในบริบทชีวิตของพวกเขา

กิจกรรมยามว่างทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการแสดงออกเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองและรับรู้ถึงคุณค่าส่วนตัวและความเป็นตัวของตนเอง

ช่วยลดความเครียดให้น้อยที่สุดและเสริมสร้างภาพลวงตาเชิงบวกเกี่ยวกับตนเอง

ช่วยลดความเครียดให้น้อยที่สุดและเสริมสร้างภาพลวงตาเชิงบวกเกี่ยวกับตนเอง

ทำให้ผู้หญิงมีความรู้สึกมีความสุขอย่างไหลลื่น

Shopping Cart