นโนบายทางธุรกิจ

นโยบายการขอเงินคืนสำหรับคอร์สออนไลน์ หากท่านเกิดเหตุขัดข้องในการเรียน และมีความประสงค์อยากขอเงินคืน ท่านสามารถแจ้งขอเงินคืนได้ที่ contact@handexp.com โดยท่านสามารถขอเงินคืนได้ หากท่านผ่านหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

– ท่านยังไม่ได้อุปกรณ์การเรียนจากคอร์สออนไลน์นั้น 

– ท่านจะต้องแจ้งขอเงินคืนภายใน 7 วันหลังจากวันที่ท่านได้ชำระเงินคอร์สออนไลน์

– ท่านเริ่มรับชมวิดีโอไม่เกิน 25% ของวิดีโอทั้งหมดในคอร์สออนไลน์นั้น

– กรณีท่านเปลี่ยนใจโดยไม่อยู่ในข้อกำหนด handexp จะไม่สามารถยกเลิกได้

– หากสั่งซื้อแล้วผู้เรียนไม่พึงพอใจในคอร์สออนไลน์ สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ขอรับเงินคืนได้ภายใน 7 วัน หลังจากที่การลงทะเบียนสั่งซื้อคอร์สเสร็จสมบูรณ์ (*ยกเว้น ค่าบริการอื่นๆ เช่นค่าธรรมเนียมที่เกิดจากบัตรเครดิต เป็นต้น) โดยทางทีมงานจะพิจารณาสอบถามถึงสาเหตุ โดยคำตัดสินของ handexp ถือเป็นข้อสิ้นสุด หลังจากที่การขอรับเงินคืนได้รับการอนุมัติแล้ว คุณจะได้รับเงินคืนภายใน 30-45 วัน

Shopping Cart